OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Pokuty hroziace cyklistom
Vitajte na stránke kde nájdete veľa užitočných rád,údržbu bicykla,preteky na ktorých sa zúčastňujeme a veľa iného :)
Dopravu potrebujeme v súčasnej dobe k nášmu každodennému životu. Avšak, často sa zabúda na cyklistickú dopravu, teda cyklodopravu. Považujeme za ňu jazdu na bicykli, ktorej účelom je preprava k určitému cieľu, najčastejšie do práce, školy alebo obchodu. V posledných rokoch si cyklodoprava hľadá cestičku do spoločnosti, tak ako to bolo bežné v minulom storočí. Žiaľ, na Slovensku figuruje zatiaľ najmä na papieri v politických sľuboch. Trasy pre cyklistov sú zväčša viacej plánované ako vybudované. Naďalej na rozdiel od zahraničia zostáva u nás cyklista v nerovnosti s ostatnými druhmi dopravy. Táto situácia je možno prekvapujúcim kontrastom vzhľadom na to, že cyklodoprava prináša snáď najväčšie množstvo výhod oproti svojim "konkurentom".
 

Výhody cyklistickej dopravy
 
Najmä oproti automobilom je bicykel na dopravu omnoho výhodnejší. Nemá žiadne nároky na životné prostredie, má nulové emisie. Šetrí priestor a pôdu, nepotrebuje rozľahlé parkoviská a garáže. Zaručuje aspoň čiastočne odľahčenie  extrémne preplnených ciest. Okrem toho v mestách je v dopravnej špičke bicykel dokonca rýchlejším spôsobom dopravy. Nezabudnime, že počiatočné náklady ako aj náklady na prevádzku bicykla sú tiež mnohonásobne nižšie. Nižšie sú aj nevyhnutné štátne náklady na cyklodopravu. Taktiež aspoň trochu ušetríme vyčerpateľné zdroje nerastných surovín. A v neposlednom rade zaraďme medzi pozitíva aj sociálny aspekt a priaznivý vplyv na prevenciu zdravia.
 
 
Povinná výbava
 
Z vyhlášky ministerstva dopravy SR z roku 2009 vyplýva rozsiahla povinná výbava bicykla. Ak nechcete riskovať pokutu alebo nebezpečenstvo zranenia, radšej si ju skontrolujte. Vyberáme len to najdôležitejšie! Každý „tátoš“ by mal mať dve funkčné brzdy s postupným účinkom, pričom na bicykloch pre deti v predškolskom veku stačí aj jedna tradičná protišliapacia brzda na zadnom kolese. Rúrky riadidiel by mali byť na koncoch upchaté. Na bicykli sa musia nachádzať zadné červené odrazové sklo a predné biele odrazové sklo, ktoré môžu byť prípadne nahradené odrazovými materiálmi na obuvi alebo oblečení jazdca. Na pedáloch a lúčoch predného i zadného kolesa sú povinné zase oranžové sklíčka, ktoré sa dajú tiež nahradiť odrazovými materiálmi na obuvi alebo oblečení.

Samozrejme, za zníženej viditeľnosti sú potrebné funkčné svietidlá, ktoré je vidno v noci aspoň zo vzdialenosti 150 metrov. Vpredu musí svietiť bielym svetlom a vzadu červeným. Za bicykel sa taktiež môže pripojiť vozík, ktorý nesmie byť širší ako 80 centimetrov a musí mať zadné aj bočné odrazové materiály. Ak je bicykel vybavený sedadlom pre dieťa, tak musí byť pevne pripevnené a mať stúpadlá pre nohy dieťaťa. Bicykel môže byť vybavený taktiež krytom reťaze, blatníkmi alebo nosičom batožiny. Mimochodom, malé bicykle s pomocnými kolieskami nemožno používať v cestnej premávke, zato trojkolky, viackolky a tandemy možno používať, ale aj tu sú potrebné zadné svietidlá. Zaujímavosťou sú bicykle s motorčekom, pričom maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presahovať 25 km/h a zvuk nemôže prekračovať hranicu 66 dB(A).
 

Zo zákona
 
Ďalej je dobré poznať aj pravidlá pre cyklistov ako členov cestnej premávky. Cyklisti jazdia predovšetkým po cestičkách pre cyklistov, ak to nie je možné, tak jazdia po pravom okraji vozovky. Na vyhradenej cestičke môžu ísť dvaja vedľa seba, ale po vozovke iba po jednom za sebou. Nemôžu ísť po diaľnici. Musia sa držať riadidiel. Ďalej nesmú viesť počas jazdy iný bicykel, zviera, ani držať sa automobilu. Za zníženej viditeľnosti musí mať aj samotný cyklista reflexný odev. Na jednom bicykli sa smie viesť iba jedna osoba. Osoba staršia 15 rokov môže viesť osobu mladšiu 10 rokov v prípade vyhovujúcej sedačky so stúpadlami na nohy. Osoba do 10 rokov môže sama jazdiť po cestných komunikáciách iba pod dohľadom osoby staršej 15 rokov. Zaujímavé je, že cyklista môže automobil obehnúť aj po pravej strane, ak auto nesignalizuje odbočenie vpravo. Zrejme najviac porušovaná je nutnosť prilby. Prilbou sa musia chrániť osoby nad 15 rokov mimo obce a osoby do 15 rokov aj v obci.
 

Pokuty
 
Nerešpektovanie značky alebo nariadenia policajta... 20 € až 150 €
Jazda v protismere... 60 € až 150 €
Nedanie prednosti pri odbočovaní... 60 € až 100 €
Nedanie znamenia o zmene smeru... 50 € až 60 €
Nedanie prednosti na križovatke... 60 € až 150 €
Porušenie zákazu vjazdu na železničné priecestie... 150 €
Neosvetlenie počas zníženej viditeľnosti... 20 €
Používanie diaľnice cyklistom... 60 €
Ohrozovanie premávky (zviera, druhý bicykel atď.)... 60 €
Jazda za nižšej viditeľnosti bez reflexného odevu alebo reflexných prvkov... 30 €
Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej prilby... 10 €
Neuposlúchnutie verejného činiteľa... 30 €