OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Predpisy pre cyklistov
Vitajte na stránke kde nájdete veľa užitočných rád,údržbu bicykla,preteky na ktorých sa zúčastňujeme a veľa iného :)

                                                                                                         

 

 

                                         Aj cyklistovi hrozia pokuty vysoké stovky eur

 

Dnes sa jazdí na úplne iných bicykloch, princíp pohybu však zostal zachovaný.

Každý bicykel, či je určený pre dieťa, ženu, muža alebo športovca, musí spĺňať niektoré technické požiadavky. Vznikli preto, aby bola jazda na bicykli bezpečnejšia. Už nestačí len rám, dve kolesá, reťaz, pedále a volant.

01.jpg
Polícia smie kontrolovať aj cyklistu,
či dodržiava svoje povinnosti v cestnej
premávke. Foto TASR

Ak si bicykel kúpite v obchode dnes, mal by byť poskladaný minimálne tak, aby spĺňal požiadavky. Staršie bicykle však zvyčajne nie sú podľa predpisov. A ani niektoré moderné - niektorí cyklisti totiž z bicyklov "zhadzujú" časti, ktoré sa im nezdajú vizuálne atraktívne.

Stačí, aby bicykel v premávke nemal jednu z povinných častí, a vodičovi hrozí pokuta do 60 € na mieste alebo do 100 € na dopravnom inšpektoráte. Pokuta, taktiež do 60 € neminie ani cyklistu, ktorého policajti prichytia počas jazdy bez ochrannej prilby alebo bez reflexnej vesty na miestach, kde je to povinné.

S pokutou, ako keby ste sedeli za volantom auta, počítajte aj vtedy, ak porušujete dopravné predpisy alebo jazdíte na bicykli s alkoholom v krvi. Za istých okolností vám na dopravnom inšpektoráte alebo na súde môžu zakázať aj bicyklovať. Aj keď sa to zdá byť kuriózne, zákony to nevylučujú. Nikto vám však za porušenie dopravných predpisov na bicykli nesmie zadržať vodičský preukaz na motorové vozidlo.

Čo všetko musí mať bicykel

Bicykel musí byť vybavený dvoma na sebe nezávislými brzdami, spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, maticami nábojov kolies, zadným odrazovým sklom červenej farby, predným odrazovým sklom bielej farby, odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa. Niektoré odrazky pritom môže nahradiť aj odrazové plochy na oblečení alebo obuvi.

Ak používate bicykel aj za zníženej viditeľnosti, teda za tmy, za dažďa, hmly a podobne, nestačia len odrazky. Vpredu musíte mať biele svetlo, ktoré musí byť za tmy viditeľné minimálne 150 metrov a vzadu červené. A aby svetlá mohli svietiť, nezabudnite na zdroj elektrickej energie (dynamo, batérie), ktorý musí vydržať dodávať elektrinu nepretržite minimálne 1 a pol hodiny.

Blatníky a kryty reťazí sú nepovinné. To isté platí aj pre nosič batožiny a sedadlo pre dieťa, musia byť však pevne a bezpečne prichytené k bicykli.

§ 15, vyhláška č. 464/2009 Z.z.:

(6) ... Ochranná prilba cyklistov a kolobežkárov musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy. (Napríklad STN EN 1078 Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ; STN EN 1080 Prilby proti nárazom pre malé deti)

"Povinná výbava" cyklistu

Nielen bicykel musí byť správne vybavený, ale aj vy ako cyklisti musíte mať za istých okolností niektoré veci. Napríklad odev s reflexnými prvkami (reflexná vesta) musíte mať na sebe za zníženej viditeľnosti, ak sa jazdíte po krajnici alebo po okraji vozovky.

Mimo obce si nezabudnite chrániť hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov ju musia mať na hlave aj v obci. Nie je však prilba ako prilba. Ak si dáte na hlavu hrniec, je to z pohľadu predpisov to isté, akoby ste na hlave nič nemali.

Aj keď to nikto nikde neprikazuje, pri jazde na bicykli je vhodné používať ochrannú prilbu aj v obci. A odev s reflexnými prvkami ešte nikomu neuškodil aj za denného svetla. Mimochodom, v obchodoch sa predávajú aj ďalšie ochranné prvky, ktoré zvyšujú ochranu cyklistu pred úrazom.

Cestička pre cyklistov

02.jpg

Značka prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto
označenú cestičku alebo pruh.

Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba
pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení,
ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca
bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Dopravné predpisy určené cyklistom

Tak, ako chodec alebo vodič auta, aj cyklista je účastník cestnej premávky, ktorí musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Kde jazdiť na bicykloch

Vezúc sa na bicykli využívajte prednostne cestičky pre cyklistov. Mnohí sa však s takým niečím na Slovensku nemajú možnosť stretnúť. A preto smiete jazdiť pri pravom okraji vozovky, ak nie je na okolí žiadna cestička pre cyklistov alebo je nezjazdná. Ak neohrozíte alebo neobmedzíte chodcov, jazdu po pravej krajnici vozovky vám takisto nikto nezakáže.

Ak je vás na bicykloch viac, mimo cestičiek pre cyklistov jazdite po jednom za sebou. Je to bezpečnejšie a nebudete tiež blokovať prípadnú premávku áut. Dopravné predpisy tiež určujú, že na cestičke pre cyklistov môžu ísť vedľa seba dvaja cyklisti, ak tým nikoho neobmedzia alebo neohrozia.

Bicykle smú za istých okolností aj do lesa. Aké pravidlá tam pre cyklistov platia, si prečítajte v článku Platí zákaz vjazdu do lesa pre cyklistov?

Ako nejazdiť na bicykli

Bicykel v cestnej premávke nie je priestorom na dokazovanie svojich zručností. Preto vám zákon o cestnej premávke zakazuje jazdiť bez držania riadidiel a prikazuje mať počas jazdy nohy na pedáloch. Nesmiete sa tiež držať iného vozidla a nechať sa ním takto viesť. Aj keď by ste si tým mohli ušetriť množstvo energie a času, je zakázané viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

SNC00008.jpg
Takto sa po ceste na bicykli jazdiť nesmie. Neraz sa nám stalo, že sme cyklistu videli jazdiť
uprostred cesty s obojsmernou premávkou alebo dokonca v protismere.

Na jednomiestnom bicykli nejazdite viacerí. Výnimkou je len situácia, ak jazdíte na bicykli vybavenom pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy. Musíte mať však viac ako 15 rokov a dieťa musí byť mladšie ako 10 rokov.

Deti na bicykloch

Takéto deti, teda do 10 rokov, smú jazdiť na ceste (s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny) len pod dohľadom. Dohľad pritom musí mať viac ako 15 rokov. Tento človek musí byť pritom dostatočne spôsobilý, aby na dieťa dozeral. Zodpovedá totiž aj za dodržiavanie dopravných predpisov dieťaťom.

Ak vaše dieťa jazdí na bicykli s postrannými pomocnými kolieskami, do premávky s ním nesmiete. To znamená, že pre takýto bicykel by podľa predpisov mala byť tabu nielen cesta ale aj chodník. To neplatí pre miesta mimo cesty.

Bicykle a chodci

Snáď najčastejším priestupkom cyklistov je ich jazda po chodníku alebo cez priechod pre chodcov. Okrem toho, že takouto jazdou môžete ohroziť chodcov, vystavujete sa riziku pokuty až 60 €. Stačí zísť z bicykla a tlačiť ho a problém by mal zmiznúť.

Keď nesedíte na bicykli, ste chodec. Ako chodec tlačiaci bicykel môžete byť obmedzení voči iných chodcom. Môžete ísť po chodníku len ak neohrozíte a ani neobmedzíte chodcov. V opačnom prípade budete musieť použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

03.jpgS chodcami sa na chodníku smiete jazdou na bicykli prepletať len vtedy, ak je na mieste dopravná značka, ktorá to povoľuje. Vtedy má cyklista povinnosť neohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, chodci aj cyklisti sú povinní použiť len pruh, ktorý je určený pre nich.

Problém by tiež nemal nastať, ak cez cestu prechádzate na bicykli cez priechod pre cyklistov alebo mimo priechodu pre chodcov. V prvom prípade sa musíte presvedčiť, či tak môžete spraviť bez nebezpečenstva. Ak chcete prejsť cez cestu mimo akéhokoľvek priechodu, smiete tak ísť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútite ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.

Základné predpisy pre bicykle a cyklistov

§ 22, vyhláška č. 464/2009 Z.z.:

(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom zakrivenia najmenej 3, 2 mm; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom najmenej 3, 2 mm v jednej rovine a v druhej rovine na ňu kolmej najmenej 2 mm,
d) maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja,
e) zadným odrazovým sklom červenej farby spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k nej vo výške 250 - 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii +- 15 o a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou +- 5 o; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,
f) predným odrazovým sklom bielej farby, odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa v prípade stojaceho kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 40 mm, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii +- 15 o a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou +- 5 o; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,
g) odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,
h) na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 20 mm, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.

(2) Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:
a) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy; svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu pozemnej komunikácie vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne alebo neúmyselne zásahom cyklistu meniť; ak je pozemná komunikácia dostatočne a súvislo osvetlená, môže byť svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielej farby,
b) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. e). Zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,
c) zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1, 5 hodiny bez prerušenia.

(3) Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. h) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b).

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej akcie.

(5) Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(6) Bicykel môže byť vybavený
a) blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán,
b) krytom reťaze,
c) pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa,
d) nosičom batožiny.

(7) Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy.

(8) Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.

(9) Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.

(10) Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

(11) Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

(12) Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 23.

(13) Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou. Trojkolka a viackolka musia byť vybavené aspoň jedným svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy. Zadné svietidlo musí byť pevne umiestnené na ľavej strane vo výške 250 - 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

§ 55, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.

(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9) Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

kliknutím zväčšíte

 


bike

Pravidlá pre cyklistov (zákon)

Úryvky zo zákona týkajúce sa cyklistov.


 • pred jazdou na bicykli nesmie cyklista požiť žiaden alkohol (pokuta do 10 000 Sk)
 • na bicykli sa smie jazdiť len vpravo (aj na cyklsitických chodníkoch)
 • po pravej strane krajnici vozovky sa môže jazdiť v prípade, ak cyklista neohrozuje chodcov
 • pri zníženej viditeľnosti sa nesmie jazdiť bez osvetlenia
 • viacerí cyklisiti musia jazdiť len jednotlivo za sebou
 • na bicykli sa nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky
 • pri jazde musia byť nohy na pedáloch
 • na jednomiestnom bicykli sme jazdiť maximálne jedna osoba
 • ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viecť osobu mladšiu ako 10 rokov
 • osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá na to, aby na ňu dozrela
 • za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve červené odrazky netrojuholníkového tvaru a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením
 • keď prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zadné obrysové červené svetlo bicykla, musí sa vybaviť vľavo vzadu červeným svetlom
 • cyklistický chodník smú používať len cyklisti, nijaký iný účastník cestnej premávky. Neplatí to však pre osoby, ktoré tlačia bicykel, alebo v prípade nutnosti odbočenia, ani vtedy však nemožno ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, v opačnom prípade sa musí použiť pravá krajnica alebo pravý okraj vozovky

Bezpečná jazda na bicykli

 • jazdi pri pravom okraji cesty a pozorne sleduj premávku okolo seba, aby si mohol včas spomaliť alebo zastaviť ak ti hrozí nebezpečenstvo,
 • pri zmene smeru jazdy daj včas znamenie rukou, pred odbočením doľava sa nezabudni obzrieť,
 • nikdy nejazdite dvaja vedľa seba ani dvaja na jednom bicykli,
 • buď ohľaduplný k ostatným účastníkom cestnej premávky, nezdržuj premávku zbytočne pomalou jazdou a neprekážaj ostatným vodičom,
 • tam, kde je hustá premávka, jazdi radšej po chodníku,
 • na priechode pre chodcov a pri odbočovaní v pravo alebo v ľavo, daj prednosť prechádzajúcim chodcom,
 • rešpektuj pokyny polície, svetelné signály a dopravné značky,
 • pri jazde si chráň hlavu pred zranením cyklistickou prilbou,
 • bicykel musí byť riadne vybavený a musí mať v poriadku všetky súčiastky, ktoré ti umožnia bezpečnú jazdu.

2

Bicykel musí byť na premávku na cestách vybavený:

 • dvoma účinnými brzdami,
 • svetlometom schváleného typu svietiacim dopredu bielym svetlom, musí byť nastavený tak, aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac 20 m, musí svietiť súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej farby,
 • najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa na špiciach predného alebo zadného kolesa, alebo oboch kolies,
 • odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov,
 • jasne znejúcim zvončekom, bicykle pre deti predškolského veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým signálnym zariadením ako zvončekom,
 • zátkami alebo rukoväťami na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla,